Konzultace

VSTUPNÍ KONZULTACE - 120 MINUT

Pro všechny nové klienty, kteří chtějí zahájit spolupráci. Níže můžete najít intenzivní programy, kde je vstupní konzultace součástí.

Co očekávat od vstupní konzultace?

 • vyhodnocení vstupního dotazníku, monitoringu symptomů a stávajících stravovacích a režimových návyků
 • ve spolupráci s klientem snaha označit spouštěče a mediatory zdravotních potíží
 • sestavení personalizovaného plánu změn v rámci cílů klienta
 • interpretace postupů s radami pro aplikaci do reálného života
 • doporučení suplementace, nutraceutik a bylin, pokud je potřeba
 • doporučení na odběr krevních markerů a testů funkční medicíny, pokud je potřeba

Důležité je zaslat veškerá aktuální vyšetření a vyplněné dokumenty na email.

Délka konzultace – 90 minut

Online konzultace 2 940 Kč, osobní setkání v Praze 3 340 Kč

Pro platbu v eurech: online 126 EUR, osobně 143 EUR

Cena služby v EUR se může změnit v závislosti na aktuálním kurzu.

KONTROLNÍ KONZULTACE - 60 MINUT

Pro stávající klienty, konzultace navazující na vstupní. Pro každého, kdo chce diskutovat svůj stávající zdravotní stav s danou diagnózou/zdravotními dysbalancemi a pokračovat ve změnách

Co očekávat od kontrolní konzultace?

 • posouzení stávajícího stavu klienta a účinnost personalizovaného protokolu
 • diskuze s klientem a návrh změn dle jeho potřeb, aby byly dlouhodobě udržitelné
 • zhodnocení krevních markerů, pokud byly navrhnuty a zhotoveny
 • edukační materiály dle potřeby

Důležité je zaslat veškerá aktuální vyšetření a vyplněné dokumenty na email.

Délka konzultace – 60 minut

Online konzultace 1 800 Kč, osobní setkání v Praze 2000 Kč
Platba v eurech: online 77 EUR, osobně 86 EUR

Cena služby v EUR se může změnit v závislosti na aktuálním kurzu.

EXTR KOMUNIKACE - 15 MINUT

Pouze pro klienty ve stávající spolupráci

Co očekávat od krátké kontrolní konzultace?

 • průběžná komunikace a support v rámci navržených nutričních postupů, případně komunikování změn

 • tuto službu můžete využít, pokud potřebujete ujistit/poradit se anebo se objeví nová událost, kterou potřebujete prodiskutovat

 • tuto službu lze uplatnit k prodloužení konzultace, pokud má terapeut časový prostor

 • emailová a telefonická komunikace

Délka – 15 minut / 250 Kč
Pro zahraniční klienty 11 EUR

Cena služby v EUR se může změnit v závislosti na aktuálním kurzu.

INTENZIVNÍ 12TÝDENNÍ SPOLUPRÁCE

Je v pořádku, že při velkých životních změnách se můžete cítit nejistě a potřebujete podporu terapeuta častěji – právě pro vás Petra připravila 12týdenní intenzivní spolupráci

Co očekávat od intenzivní spolupráce?

 • 90 minutová vstupní konzultace – vyhodnocení vstupního dotazníku, monitoringu symptomů a stávajících stravovacích a režimových návyků
 • 2x 60 minutová kontrolní konzultace (online)
 • 90 minutová závěrečná kontrolní konzultace – zhodnocení stanovených cílů
 • E-mailová podpora (1x týdně)
 • návrh stanovení krevních markerů na základě potíží klienta
 • zhodnocení krevních markerů z pohledu naturopatie
 • nastavení dosažitelných cílů na základě výsledků krve a zhodnoceného vstupního dotazníku
 • report z každé konzultace – délka dle domluvy a potřeby klienta
 • edukační materiály dle potřeby klienta – spánková hygiena, netoxická domácnost
 • recepty dle nastaveného nutričního plánu

Důležité je zaslat veškerá aktuální vyšetření a vyplněné dokumenty na email.

Cena intenzivní online spolupráce: 8 900 Kč

Vstupní a závěrečná konzultace osobně v Praze: 9 700 Kč

Platba v eurech: online 381 EUR, osobně 407 EUR

Cena služby v EUR se může změnit v závislosti na aktuálním kurzu.

VSTUPNÍ KONZULTACE pro pár – prekoncepční péče/neplodnost

Pro všechny nové klienty, kteří chtějí zahájit spolupráci v páru.

Co očekávat od vstupní konzultace pro pár?

 • vyhodnocení vstupního dotazníku, monitoringu symptomů a stávajících stravovacích a režimových návyků vás obou
 • v případě neplodnosti budeme klíčovat možnou příčinu
 • spolu navrhneme takové změny životního stylu, které jste oba schopni včlenit do vašich životů
 • doporučení suplementace, nutraceutik, pokud je potřeba
 • doporučení na odběr krevních markerů a testů funkční medicíny, pokud je potřeba
 • důležité je zaslat veškerá aktuální vyšetření a vyplněné dokumenty centrumu návyků na email

Důležité je zaslat veškerá aktuální vyšetření a vyplněné dokumenty na email.

Délka konzultace – 140 minut

Online konzultace 5 100 pro pár, osobní setkání v Praze 5 600 Kč

Platba v eurech: online 218 EUR, osobně 236 EUR

Cena služby v EUR se může změnit v závislosti na aktuálním kurzu.

KONTROLNÍ KONZULTACE pro pár – prekoncepční péče/neplodnost

Pro stávající klienty v programu prekoncepční péče/neplodnost

Co očekávat od vstupní kontrolní konzultace pro pár?

 • vyhodnocení vstupního dotazníku, monitoringu symptomů a stávajících stravovacích a režimových návyků vás obou
 • v případě neplodnosti budeme klíčovat možnou příčinu
 • spolu navrhneme takové změny životního stylu, které jste oba schopni včlenit do vašich životů
 • doporučení suplementace, nutraceutik, pokud je potřeba
 • doporučení na odběr krevních markerů a testů funkční medicíny, pokud je potřeba
 • důležité je zaslat veškerá aktuální vyšetření a vyplněné dokumenty centrumu návyků na email

Důležité je zaslat veškerá aktuální vyšetření a vyplněné dokumenty na email.

Délka konzultace – 100 minut 

Online setkání 3 200 Kč, osobní setkání v Praze 3 600 Kč pro pár
Platba v eurech: online 137 EUR, osobně v Praze 154 EUR

Cena služby v EUR se může změnit v závislosti na aktuálním kurzu.

Těším se na vás

petra@centrumnavyku.cz

Telefonní číslo: +420 608 021 321

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek